Archive for the ‘רעיונות’ Category

עלה בדעתי (17)

27 במרץ 2009

כנראה שגן העדן שלי היה נראה כמו שילוב בין בית בושת משובח לספריה ענקית.

עלה בדעתי (16)

22 בינואר 2009

אל תסתכל בראי אלא במה שיש בו.

עלה בדעתי (15)

10 בדצמבר 2008

עלה בדעתי שאם אלוהים כל-יכול, הרי היה באפשרותו לברוא עולם בו הוא עצמו אינו קיים, והחיים נוצרו במקרה, והרמזים בדבר קיומו אינם אלא שמועה מופרכת, טשטוש עקבות, טיוח של משהו אחר, מוזר הרבה יותר.

עלה בדעתי (14)

28 באוגוסט 2008

מה שלא הורג מחשל, ומה שהורג – מחזק את אבו-מאזן.

עלה בדעתי (13)

1 באוגוסט 2008

גבריות זו נקבה.

עלה בדעתי (12)

26 ביוני 2008

נישואים וזנות הם סוגי מערכות היחסים הנפוצים בעולם, ולא בכדי, מכיוון שבשניהם היחסים בין בני הזוג מוגדרים בצורה הברורה ביותר, ובאחרון אף יותר מבראשון. מבחינה מקרו-סוציו-אקולוגית, המערכת היציבה ביותר היא מונוגמיה+בגידות, בשני רבדים, גלוי ונסתר. הזנות עתיקה, אך השקר, הבגידה והבטחות השווא עתיקים ויסודיים ממנה.

עלה בדעתי (11)

14 באפריל 2008

תעלומת הקיום עדיין מעסיקה אותי אבל היא כבר לא מטרידה אותי.

עלה בדעתי (10)

6 באפריל 2008

בעקבות גל הנוסטלגיה של השנים האחרונות, שמציף את דורנו בזכרונות שחור-לבן מילדותנו האבודה, עלה בדעתי שאפשר לומר בביטחון סביר ומבלי לחטוא בהכללה חזקה מדי שהמטרה המרכזית של הטלוויזיה הלימודית בימים ההם היתה ללמד אותנו אנגלית וזהירות בדרכים.

לפיכך, אפשר לומר, לפחות ככל שזה נוגע לי ולסובביי, שהטלוויזיה הלימודית עמדה במשימתה: לא נדרסנו ואנחנו יודעים אנגלית לא רע.

עלה בדעתי (9)

22 בינואר 2008

אדולף היטלר לא בחר את הצורה של השפם הקטן שכל כך מזוהה עימו, אלא עשה זאת כדי להתאים אותו למסכת גז בעת שהיה חייל במלחמת העולם הראשונה. שמעתי פעם שהסיבה שהמשיך לטפח את שפמו גם לאחר מכן הייתה כי סבל במשך שנים מזיהומים חוזרים ונשנים בשפתו העליונה.

איזה מסכן.

עלה בדעתי (8)

9 באוקטובר 2007

הרוחניות נתפסת כסובסטנציה אוורירית, נשגבת, המובחנת, מאז אפלטון, ובצורה מפורשת יותר מאז דקרט, מן החומר והחלל. והנה, כבר השם העברי מרמז על המקור החומרי של השם: הרוח הלוא היא הנשימה, סימן החיים הבסיסי והבולט. הרוח היא סימן למשהו אחר, לאיכות שמניעה את החומר, אך הרוח היא ישות חומרית, יומיומית ממש: היא נשמת אפנו. כך גם הנשמה, אותה רוח רפאים מסתורין שמסתתרת מאחורי כל מבט ומבע, אינה אלא הנשימה, החיים. איכות אורגנית (more…)