Archive for the ‘רעיונות’ Category

עלה בדעתי (28)

26 במרץ 2011

אני מואר. האגו שלי – לא.

עלה בדעתי (27)

4 בינואר 2011

פולניות לא מתות. הן נחות.

עלה בדעתי (26)

15 באוקטובר 2010

אם יש לך חבר סוליפסיסט, אתה לא חושב שזה קצת מעליב מצדו? ואם הוא צודק, במקרה הזה, מה זה אומר עלייך? מה זה אומר עליי?

עלה בדעתי (25)

17 ביולי 2010

ונניח, כפי שטוענים בודהא וממשיכיו, שה'אני' אינו אלא יצירה מלאכותית – אז מה בכך? האין זו היצירה הכבירה ביותר בתולדות האנושות, מופלאה מכל הגשרים והפירמידות והקתדרלות והסימפוניות יחדיו? למה לפרק אותו? למה להרוס?

עלה בדעתי (24)

16 במאי 2010

על מנת להראות יפה, דרוש לאשה טעם טוב.

על מנת להיות סקסית, נחוץ לה גם קורטוב של טעם רע. 

עלה בדעתי (23)

2 בפברואר 2010

לפעמים נשאלת השאלה "מה נשמע", לא כמחווה נימוסית רטורית, אלה כהתעניינות כנה מצד חבר קרוב, שמצפה לפירוט מעבר ל"בסדר" הסטנדרטי. אבל למען האמת, תשובה אמיתית על השאלה הזו אינה בנמצא, כי אם אני מנסה באמת להסביר את המצב לאשורו, ולפרט מה קורה ומה העניינים, אני מוצא את עצמי מנסה לתאר ערפל: לא מוגדר, משתנה בזמן. והמתעניין נראה לי כמישהו שאומר לי, "תאר לי את הערפל של חייך. תאר לי ערפל אחד בצורה שאוכל להבחין בינו לערפל אחר."

והערפל, הוא ערפילי, זה הכול. לא נולדה השפה שתתאר בצורה מוצלחת ערפל. ובכלל, אין לכל אחד ערפל אחר. כי לערפל איו גבולות. ו"המצב" של כולנו הוא חלק מערפל אחד אדיר ובלתי נגמר. אז "הכל בסדר". ו"יהיה בסדר". וזה הכול.

עלה בדעתי (22)

22 בנובמבר 2009

אני סובייקט מיני.

עלה בדעתי (21)

4 בספטמבר 2009

בהתחשב במשמעות המקראית של השורש י.ד.ע, האין האוננות פשוט מילוי של הציווי העתיק "דע את עצמך!"?

עלה בדעתי (19)

24 במאי 2009

בעתיד, כל אדם יזכה לחמש עשרה דקות של אנונימיות.

עלה בדעתי (18)

15 באפריל 2009

פעם היינו יוצאים למסעות הרג בגרזנים, חוטפים את בנות הכפרים השכנים ועושים בהן ככל העולה על רוחנו. בערב, היינו נרדמים, שבעי סביאה ותאווה. ומה נותר לנו מכל זה היום? פורנו מקוון ומשחקי ירי מגוף ראשון: סימולציה של גבריות. באוב אנו מעלים את עברנו הפראי, חוגגים אותו בטקסים חרישיים באישון לילה, לא להפריע חלילה לשכנים.