Archive for the ‘מדע’ Category

על כפיות הטובה ביחס לתרבות המערבית

21 במאי 2007

פשוט נמאס לי. נמאס לי מהבורות ומההצטעצעות.

אני רואה אותם לבושים לבן, מדליקים נרות, מאזינים בעיניים נוצצות להבלים לא מקוריים. ולפעמים הם אולי מפגינים באלימות, שורפים דגלים, ולפעמים הם פשוט מפטירים "בשביל מה אנחנו בכלל צריכים את זה?".

נכון. בשביל מה אנחנו צריכים את כל זה? אנחנו כבר ילדים גדולים. (more…)

המדריך לזיהוי שטויות

31 במרץ 2007

כריכה רכה, צהובה, מאה עשרים עמודים. מתורגם מפולנית. המבוא מגדיר מהן שטויות ומקטלג שלושה סוגים עיקריים של שטויות, על ההבדלים ביניהם. לאחר מכן יש עשרה פרקים שכל אחד מהם סוקר את אחד מעשרת העקרונות לזיהוי שטויות. לבסוף יש דוגמאות וביבליוגרפיה עשירה.

הייתם רוצים אותו? גם אני. אבל הוא נדיר מאוד. למעשה, הוא נדיר עד כדי כך שהוא לא קיים.

לפעמים הייתי רוצה שיהיה לי ספר כזה. (more…)

על אי אפשריותו של מושג הנס

10 במרץ 2007

מה יגרום לך להאמין? זו שאלה שאני נתקל בה לעיתים מצד מאמינים שמנסים לערער את חילוניותי המוצהרת. הם מנסים להראות שהתבצרותי בעמדותיי היא אינה אלא אמונה במסווה, ושתפיסות העולם של המאמין והלא-מאמין שקולות בחוסר ההיגיון העומד בבסיסם.

יש חילוניים שאומרים שהאמונה באל היא "בלתי רציונאלית". יש כאלה גם דתיים ואנשי עידן חדש, שדווקא חוגגים את אי-הרציונאליות של האלוהים, ועל ידי כך מנסים לגונן על האמונה בו מפני ביקורת של השכל. (more…)