Archive for the ‘אישי’ Category

בעיטה בביצים

26 באוקטובר 2007

הקטע הזה לא מספיק טוב. אפילו שורה זו עצמה יכולה הייתה להיכתב יותר טוב. אפשר ללטש אותה שוב ושוב, עד אינסוף. השורות אינן באורך הנכון. לא נבחרו המילים המדויקות, בסדר הנכון. הבעיה אינה כישרון, אלא זמן. זה תמיד זמן. אם אחכה די זמן אולי האבולוציה הקוסמית תהפוך אותי לשיקספיר, או לבורחס.
זאת הייתה בעיטה בביצים. לקח לי כמה ימים לחזור ללכת ישר אחריה.
זה מתחיל בסדר, אבל באמצע זה הופך לקיטשי, היא אמרה. רגשני. (more…)

איטליה, רשמי מסע

12 בספטמבר 2007

כן, הייתי באיטליה, אתם מוזמנים לקנא. טוסקנה ורומא. סיפרו לי עד כמה טוסקנה יפה, וסיפרו לי שגם כל הסיפורים על כך שטוסקנה יפה הם אמיתיים. אם כן, חזרתי על מנת לספר לכם שגם הסיפורים אודות כך שהסיפורים אודות יופייה של טוסקנה אמיתיים – אמיתיים אף הם.

כשהצהרתי בפני בני משפחתי (חובבי איטליה ידועים, ואף יש לנו קשר משפחתי ורומן ארוך עם המדינה – סבי בא מטריפולי ודובר איטלקית, ועוד קשרים רבים שתקצר היריעה מלפרטם), נחת עליי מבול של היאנחויות קנאה ומטר של עצות. (more…)

עלה בדעתי (6)

3 באוגוסט 2007

עלה בדעתי שאם אצטרך לענות בכנות על השאלה מה אעשה אם אתבשר שנגזר עליי לחיות רק עוד יום/שבוע/שנה, אז כנראה שהתשובה היא שאנצל כל רגע מאותו יום/שבוע/שנה על מנת להילחם ברוע הגזירה ולקנות עוד זמן בגלגול הזה.

על הטריוויאליזציה של הידע

24 ביולי 2007

גילוי נאות: השתתפתי פעם בשעשועון טריוויה טלוויזיוני. הייתי ב"מי רוצה להיות מיליונר", שנראה כנושא את הסיכוי הרב ביותר לכסף גדול באותה שעה (זה היה לפני שש? שבע שנים?). הייתי שותף להיסטריה שאחזה בכל מי שהחזיק מעצמו ידען זוטר ומעלה ממה שנראה ככסף הקל ביותר אי פעם. איך בדיוק הכנסתי את עצמי לשם, זה סיפור ארוך שאולי אדבר עליו אולי בפוסט אחר, רק אגיד שמדובר בשיטה צינית וכמעט מדעית כמה חברים יכולים לעזור זה לזה להיכנס. זו לא רמאות. (more…)

Let me tell you a little story

9 במרץ 2007

"Once upon a time there was a little boy who knew everything – many stories have little boys.

Even when he was in kindergarten he amazed all the people around him with his perception and fast growing knowledge (at that time what he didn't really knew – he very skillfully invented).

When he was 9 he asked his mother to buy him "Einstein's universe" by Nigel Colder. (more…)

איך התחתנתי מבלי להתחתן: כתב הגנה (1)

1 במרץ 2007

גבירותיי ורבותי המושבעים,

אתם מכירים את זה שאתם מחכים לפני שמשהו יבשיל, ממתינים לפני שאתם פועלים בפזיזות, אורבים לעיתוי המתאים, ואז, בשבריר של רגע, פתאום, זה כבר מאוחר מדי?

ובכן, בפיזיקה קוראים לזה מעבר פאזה, כמו שקרח הופך למים. בחיים קוראים לזה "לאכול אותה". אני למדתי את זה על בשרי. מעבר הפאזה שלי התחיל בצלצול טלפון תמים. זה אופייני למעבר פאזה שאתה לא שם לב כשהוא מתחיל להתרחש. בעבר השני של הטלפון הייתה דפנה, נרגשת. היא וגיל, שהיו ביחד כשנה עד אז, אני חושב, נסעו לטיול רומנטי ברומא, ופתאום, (more…)